AutorDanka Markiewicz, born in 1977. Graduated of Faculty of Polish Studies. As a teacher of Polish missed the calling “as the police dog that is pulling milkman’s trolley.” Takes the chance as a writer and illustrator. Lives in Southern Italy (Basilicata). Email: pazourek@gmail.com

Danka Markiewicz, rocznik 77. Absolwentka filologii polskiej. Jako pani od polskiego minęła się z powołaniem „jak pies policyjny, który ciągnął wózek mleczarza.” Próbuje swoich sił jako pisarz i ilustrator. Mieszka na południu Włoch (Bazilikata). Email: pazourek@gmail.com 
No comments:

Post a Comment